หมวดที่ 2

ข้อบังคับ

สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

------------------------------------------

 

หมวดที่ 1 ความทั่วไป

 

หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์

ข้อ 5.   วัตถุประสงค์ของสมาคม มีดังนี้

(1) ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
(3) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ใดๆต่อสังคมและกิจการสาธารณะ
(5) จัดทำ ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้า วิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ศึกษาอบรม และดำเนินการกิจกรรมด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรม และจริยธรรมทางการเมือง รวมทั้งการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
(6) ประสานความร่วมมือระหว่างสมาคม สมาชิกของสมาคม กับบุคคล คณะบุคคล สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ


หมวดที่ 3 สมาชิก สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิก

หมวดที่ 4 ค่าบำรุงสมาคม 

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

หมวดที่ 6 การประชุมใหญ่

หมวดที่ 7 การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของสมาคม

หมวดที่ 8 การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม

หมวดที่ 9 บทเฉพาะกาล


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้