ความเป็นมาของสมาคม (Background)

สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ตั้งขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมือง

และการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.)ของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้จดทะเบียนสมาคม

กับกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

Powered by MakeWebEasy.com