ความเป็นมาของสมาคม (Background)

สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ตั้งขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) ของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยได้จดทะเบียนสมาคมกับกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

Powered by MakeWebEasy.com